மகிழ்நனின் வலைப்பூ

சமூகவியல் மாற்றங்களை நோக்கி

காஷ்மீர்

எங்கு விடுதலை போராட்டம் நிகழ்ந்தாலும் அதற்கு ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டியது, தமிழர்களின் தார்மீகக் கடமை…..

கசப்பான இத்தனை அவலங்களுக்கு பிறகு நமக்கு இந்த விழிப்புணர்வு தேவை…

விடுதலைப்போராளிகள் ஆதிக்க-ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராக அணிதிரட்டுவது, தமிழர்களின் கடமையும் கூட, நம் விடுதலையும் இதில் அடங்கி இருக்கிறது…..

ஈழப்போராட்டத்தை நசுக்கிய இந்தியா, சீன மற்றும் வல்லாதிக்க சக்திகளுக்கு எதிராக இவர்கள் குரல் கொடுத்தார்களா?என்பதற்கான இணைப்பு ஏதும் இருந்தால் தோழர்கள் இந்த பின்னூட்டத்தில் சேர்த்திடவும்…………..

August 17, 2009 Posted by | காசுமீர், விடுதலை | Leave a comment

பன்றி காய்ச்சல்


August 14, 2009 Posted by | பன்றி காய்ச்சல் | Leave a comment

ஈனத்தமிழ் உறவுகளே!! இந்த குழந்தையின் குரலை கேளுங்கள்

August 5, 2009 Posted by | ஈழம், தமிழ், போர் நிறுத்தம், ரா(RAW), ராஜபக்சே | Leave a comment

பாதிக்காதல் – மோதி விளையாடு

August 5, 2009 Posted by | காதல், பாடல் | Leave a comment